EBT 2020 Day 1 Recap

After Opening Ceremony on Sunday evening, the first games of the tournament respectively Summer League started. We completed 11 of 12 scheduled games, as the game Volcanoes vs. Senators will be resumed on Tuesday morning.

In U11 category all three played games has been very competitive and still small boys and girls played nice games. The small winner of the day one are Cobras who won both scheduled games. Sharks lost 3:5 with Cobras and won 4:1 against Kings. On Tuesday the same three games are scheduled, only home and away teams will be switched.

U13 category had hard day as six games for this category has been scheduled and the last games of the day was not complete because of dark and will be resumed on Tuesday morning. Each team except Volcanoes and Senators played two games and the best start to league had Knights who won both their games, Bandits, Hawks and Thunderbirds have 1-1 after day one and Senators and Volcanoes 0-1. The quality of the game was really high we saw couple of homeruns during these six games !

Category U15 started their league on afternoon when U11 complete their three games and each team had scheduled just one game. Players from this category demonstrated their power during first games. Win from the day one brought Comets (2019 winners), Sailors and Mavericks. Tuesday will be for U15 hard as six games are scheduled and each team will play just two games. Some time shifts will be necessary to complete Day 2 schedule at time.

The second edition of EBT starts in 14 days!

 The second edition of EBT starts in 14 days!

The second edition of the Euro Baseball Tour starts with opening ceremony on August 9, 2020 at 18:00 at Na Hvězdě complex.

A total of 183 players and 30 coaches from 13 countries around the globe will take part in the EBT tournament. More than 40 organizers, helpers, volunteers from the ranks of parents and employees of the organizers club Třebíč Nuclears help with the EBT organization.

Jerseys, hats, medals, cups and individual prizes for the best players are ready. Some teams will train on Sunday 9.8. before the opening ceremony itself.

We have prepared a set for all players (price of EBT sweatshirt CZK 400 + t-shirts CZK 150), we offer it as a set for a discounted price of CZK 500 (see preview in the appendix).

The Na Hvězdě complex, the city of Třebíč and the Vysočina Region will host players and parents from all over Europe throughout the week.

The EBT schedule has been published, again the Home Run derby in the U15 and U13 categories will be there again. The scorers will be on both fields, all matches will be possible to watch on iScore.
Matches from both pitches will be available to watch LIVE STREAM.
Play by play, statistics and schedule will be on the CBA website.

For all players, organizers, referees and participants of Friday’s BBQ, is prepared entry to the Polanka swimming pool and Aquapark Laguna for a symbolic price of CZK 30 for the whole day.
The tournament will end with Friday’s award ceremony and a BBQ for players, parents, coaches, referees.

The price of a BBQ ticket for the public, parents, accompaniment is CZK 400, players, referees, scorers, volunteers have a BBQ ticket automatically. The BBQ ticket includes a discount for both swimming pools in Třebíč.

We thank to all partners YAYA bats, BA.300, NEW ERA, YASHICA s.r.o., FLOTILA.CZ, Bison Sportswear, AQUAPARK LAGUNA TŘEBÍČ, CBA, Znovín Znojmo for supporting EBT.
We recommend watching the Euro Baseball Tour, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER website

We already know today that the next year will be in the period 8.8.2021 to 13.8.2021.

Druhý ročník EBT startuje za 14 dní!

Druhý ročník Euro Baseball Tour startuje slavnostním zahájením dne 9.8.2020 v 18:00 Na Hvězdě.

Do turnaje EBT se zapojí celkem 183 hráčů a 30 trenérů z 13 zemí celé planety.
S organizací EBT pomáhá více jak 40 pořadatelů, pomocníků, dobrovolníků z řad rodičů a zaměstnanců domácího klubu Třebíč Nuclears, z.s. a organizátorů.

Dresy, čepice, medaile, poháry a individuální ceny pro nejlepší hráče jsou připravené. Některé týmy budou trénovat již v neděli 9.8. před samotným slavnostním zahájením.

Pro všechny hráče máme připravený set (cena EBT mikiny 400 Kč + trika 150 Kč), nabízíme jako set za zvýhodněnou cenu 500 Kč (náhled v příloze).

Celý týden bude hostit hráče i rodiče z celé Evropy areál Na Hvězdě, město Třebíč a Kraj Vysočina.

Rozpis EBT byl zveřejněn, opět nás čeká Home Run derby v kategorii U15 a U13. Zapisovatelé budou na obou hřištích, všechna utkání bude možné sledovat na iScore.
Utkání z obou hřišť bude možné sledovat živě LIVE STREAMU.
Play by play, statistiky i rozpis bude na stránce ČBA

Pro všechny hráče, pořadatele, rozhodčí i účastníky pátečního BBQ je připraven vstup na koupaliště Polanka a Aquapark Laguna za symbolickou cenu 30 Kč na celý den.
Turnaj bude zakončen pátečním vyhlášením a BBQ pro hráče, doprovod, rodiče, trenéry, rozhodčí.
Cena vstupenky na BBQ pro veřejnost, rodiče, doprovod je 400 Kč, hráči, rozhodčí, zapisovatelé, pomocníci mají vstupenku na BBQ automaticky. Součástí vstupenky na BBQ je sleva na obě koupaliště v Třebíči.

Děkujeme partnerům YAYA Baseball bats, BA.300, NEW ERA, YASHICA s.r.o., FLOTILA.CZ, Bison Sportswear, AQUAPARK LAGUNA TŘEBÍČ, ČBA, Znovín Znojmo za podporu EBT.

Doporučujeme sledovat stránku Euro Baseball Tour, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

Již dnes víme, že další ročník bude v termínu 8.8.2021 až 13.8.2021.

Players Draft

Players draft will run on Monday Jun 15th in evening time in three phases. From 7pm till 8pm will be draft to U13 teams, from 8pm till 9pm will be draft to U11, and from 21pm till 22pm will be draft to U15 teams.

Draft will be attended by all managers of teams and EBT staff. EBT sent to managers list of registered players with detail information about players (including skills video).

During draft 6 players for each team is selected by managers, rest of players will be nominated to teams next day by EBT staff.

Each category has set ranking for voting players. In each round of draft managers select player to their teams. Each manager has 2 minutes about to select player to his team.

Draft team votes ranking 2020:

U15 U13 U11

1. Comets (Jakub Sládek)

2. Sailors (Kamil Pejchal)

3. Mavericks (Jake Rabinowitz)

4. Tornadoes (Michal Matějovský)

5. Mustangs (Pavel Kalčev)

6. Iron Wings (Ondřej Konvalinka)

1. Bandits (Dan Krejčiřík)

2. Knights (Tomáš Zachoval)

3. Senators (Vojtěch Vlach)

4. Thunderbirds (Štěpán Chytka)

5. Volcanoes (Radovan Nespala)

6. Hawks (Víctor Araya Lemaire)

1.  Cobras (Richard Kania)

2.  Kings (Matouš Procházka)

3.  Sharks (Kryštof Hasal)

 

Draft hráčů proběhne v pondělí 15. června ve večerních hodinách a ve třech fázích. Od 19:00 do 20:00 proběhne draft hráčů kategorie U13, od 20:00 do 21:00 proběhne draft hráčů kategorie U11 a od 21:00 do 22:00 proběhne draft hráčů kategorie U15.

Draftu se účastní všichni nominovaní manažeři a vedení EBT. EBT zaslalo manažerům seznam přihlášených hráčů s detailními informacemi o hráčích (včetně odkazů na videa).

V rámci draftu si každý tým vybírá 6 hráčů v každé kategorii a zbylí hráči jsou rozdělení do týmů následující den vedením EBT.

Každá kategorie má stanovené pořadí týmů, ve kterém vybírají hráče do draftu. V každém kole postupně vybírají manažeři hráče do svých týmů. Každý manažer má cca 2 minuty na to, aby zvolil hráče do svého týmu.

Pořadí výběru hráčů v draftu 2020:

U15 U13 U11

1. Comets (Jakub Sládek)

2. Sailors (Kamil Pejchal)

3. Mavericks (Jake Rabinowitz)

4. Tornadoes (Michal Matějovský)

5. Mustangs (Pavel Kalčev)

6. Iron Wings (Ondřej Konvalinka)

1. Bandits (Dan Krejčiřík)

2. Knights (Tomáš Zachoval)

3. Senators (Vojtěch Vlach)

4. Thunderbirds (Štěpán Chytka)

5. Volcanoes (Radovan Nespala)

6. Hawks (Víctor Araya Lemaire)

1. Cobras (Richard Kania)

2. Kings (Matouš Procházka)

3. Sharks (Kryštof Hasal)

 

Last chance for U11

🇬🇧 You can still register to U11 categories http://eurobaseballtour.eu/registration/
The deadline for registration and paymentis Jun 10st 2020.
🇨🇿️ Stále se můžete zaregistrovat do kategorií U11 http://eurobaseballtour.eu/registration/
Lhůta pro registraci a platbu je 10. června 2020.
Po datu 10. června 2020 již nebude možné zařadit hráče do týmů.

The Summer League organization continues

Despite the current situation in Europe, we want to ensure you all fans, especially registered players and confirmed coaches, that we are continue in the organization of the second Euro Baseball Tour. We strongly believe that the COVID-19 pandemic will weaken in Europe and that the Czech government will allow us to organize the Summer League fully and that it will open borders for our foreign players.

We are currently waiting for the end of April, when the next plan to release the restrictions that the Czech nation is facing now should be presented. For this reason, we have not yet implemented the planned players draft, nor have we sent any registered information to any registered players.

We are very pleased with your interest in the EBT Camp, given the current situation, we may not be able to use the gyms in the baseball area to accommodate players. However, we are working on an alternative solution so that we can implement EBT Camp within the framework of the expected rules.

Thank you for your patronage and we will provide you with more information early in May.

I přes současnou situaci, která v Evropě panuje chceme všechny příznivce, především registrované hráče a potvrzené kauče ujistit, že organizace druhého ročníku Euro Baseball Tour pokračuje. Pevně věříme, že pandemie COVID-19 bude v Evropě slábnout a že česká vláda nám umožní letní ligu zorganizovat v plné míře a že otevře hranice i pro naše zahraniční hráče.

V současné době čekáme na konec dubna, kdy by mělo dojít k prezentaci dalšího plánu uvolnění omezení se kterými se český národ nyní potýká. I proto jsme doposud nezrealizovali plánovaný draft hráčů, ani jsme registrovaným hráčům neposílali žádné další informace.

Jsme velice potěšeni Vaším zájmem o EBT Camp, vzhledem k současné situace zřejmě nebudeme moci využít tělocvičny v baseballovém areálu k ubytování hráčů. Pracujeme však na alternativním řešení, abychom EBT Camp mohli zrealizovat v rámci očekávaných pravidel.

Děkujeme Vám za přízeň a zkraje května Vám poskytneme další informace.

SUMA OPEN Cancelled

Unfortunately COVID-19 virus is affecting our travel team also. Organizer of SUMA OPEN PONY LEAGUE, which is also qualification tournament for PONY WORLD SERIES and COLT WORLD SERIES cancelled tournament because of government regulation to do not organize events with more then 100 participants.

For participants of our U14 and U16 teams who already paid any fee, we will return back your money. We are not able to realize any replacement program now.

COVID-19

For just now, upcoming events, except SUMA OPEN PONY LEAGUE, are not anyhow affected, in case of any change, we will you keep informed.

Last chance

🇬🇧 You can still register to U11 and U13 categories http://eurobaseballtour.eu/registration/

The deadline for registration is March 1st 2020.

Youth Summer Baseball League Euro Baseball Tour „EBT 2020“ will be played in U11, U13 and U15 categories  http://eurobaseballtour.eu/about/

🇨🇿️ Stále se můžete zaregistrovat do kategorií U11 a U13 http://eurobaseballtour.eu/registration/

Uzávěrka registrace je 1. března 2020.

Mládežnická letní baseballová liga Euro Baseball Tour „EBT 2020“ se bude hrát v kategoriích U11, U13 a U15 http://eurobaseballtour.eu/about/

Partnership with New Era

We are really excited to inform you, that we started cooperation with the world cap leader New Era company ! New Era company is represented in Czech market by snapbacks.cz company and we are really happy for their support for 2020 edition. Because of limited time, players will not wear New Era caps this year, but for upcoming years we are planning together with New Era to have for all registered players their own EBT New Era cap !

Thank you very much to snapbacks.cz for their support again and looking forward for upcoming and extended cooperation !