The Summer League organization continues

Despite the current situation in Europe, we want to ensure you all fans, especially registered players and confirmed coaches, that we are continue in the organization of the second Euro Baseball Tour. We strongly believe that the COVID-19 pandemic will weaken in Europe and that the Czech government will allow us to organize the Summer League fully and that it will open borders for our foreign players.

We are currently waiting for the end of April, when the next plan to release the restrictions that the Czech nation is facing now should be presented. For this reason, we have not yet implemented the planned players draft, nor have we sent any registered information to any registered players.

We are very pleased with your interest in the EBT Camp, given the current situation, we may not be able to use the gyms in the baseball area to accommodate players. However, we are working on an alternative solution so that we can implement EBT Camp within the framework of the expected rules.

Thank you for your patronage and we will provide you with more information early in May.

I přes současnou situaci, která v Evropě panuje chceme všechny příznivce, především registrované hráče a potvrzené kauče ujistit, že organizace druhého ročníku Euro Baseball Tour pokračuje. Pevně věříme, že pandemie COVID-19 bude v Evropě slábnout a že česká vláda nám umožní letní ligu zorganizovat v plné míře a že otevře hranice i pro naše zahraniční hráče.

V současné době čekáme na konec dubna, kdy by mělo dojít k prezentaci dalšího plánu uvolnění omezení se kterými se český národ nyní potýká. I proto jsme doposud nezrealizovali plánovaný draft hráčů, ani jsme registrovaným hráčům neposílali žádné další informace.

Jsme velice potěšeni Vaším zájmem o EBT Camp, vzhledem k současné situace zřejmě nebudeme moci využít tělocvičny v baseballovém areálu k ubytování hráčů. Pracujeme však na alternativním řešení, abychom EBT Camp mohli zrealizovat v rámci očekávaných pravidel.

Děkujeme Vám za přízeň a zkraje května Vám poskytneme další informace.