Termny

D?leit termn pro Euro Baseball Tour 2021:
 • 5.?jna - za?tek hr?sk registrace
 • 15.b?ezna - ukon?en hr?sk registrace
 • 31.b?ezna - dopln?n vide a dalch informac o hr?ch
 • 13.dubna - DRAFT U11
 • 14.dubna - DRAFT U13
 • 15.dubna - DRAFT U15
 • 7.kv?tna - termn pro splatnost startovnho
 • 14.kv?tna - dopln?n hr?? do soupisek z ?ekac listiny
 • 1.?ervna - termn pro splatnost startovnho u hr?? dopln?nch z ?ekac listiny
 • 30.?ervna - publikace EBT rozpisu zpas?
 • 8.srpna - za?n EBT se Slavnostnm zahjenm