Sponzo?i

Jsme velice hrdi Vs informovat o sponzorech Euro Baseball Tour. Musme velice pod?kovat vem naim sponzor?m, kte? nm pomhaj p?ipravit a zorganizovat Euro Baseball Tour ve vrcholov kvalit?, aby tato akce byla nezapomenutelnm zitkem pro vechny hr?e, kau?e a rodi?e.

NEW ERA

Sv?tov jedni?ka ve vrob? baseballovch ?epic se stv sponzorem Euro Baseball Tour prost?ednictvm ?eskho distributora zna?ky New Era  snapbacks.cz eshopu a kamennho obchodu nachzejcho se na adrese Senovn 6, Praha 1.
NEW ERA pomh Euro Baseball Tour se zajit?nm individulnch cen pro hr?e. D?kujeme !

Webpage: www.snapbacks.cz

YAYA BASEBALL BATS

Slovensk vrobce d?ev?nch plek. YAYA d?ev?n plky jsou velice polulrn a zna?n? roz?en nejenom v ?esk republice a na Slovensku, ale tak v dalch temch Evropy.
YAYA pomh Euro Baseball Tour se zajit?nm individulnch cen pro hr?e. D?kujeme !

Webpage: www.yayabaseball.com

?esk Baseballov Asociace

?esk Baseballov Asociace je st?enm orgnem celho ?eskho baseballu, jeho jednm z cl? je rozvoj baseballu v ?esk Republice. Jsme velice hrdi, e jsme podporovn prv? touto organizac.
?esk Baseballov Asociace pomh Euro Baseball Tour finan?n pomoc a zajit?nm m?? do hry. D?kujeme !

Webpage: www.baseball.cz

NUTRITIQ

Sport v sou?asnosti nen jen o kvalitnm vybaven, pi?kovch trenrech, ale i o psychologii, spnku a strav?. Nutritiq vyvjej pi?kov produkty v oblasti dopl?k? stravy, kter jsou schopny pomoci mladm sportovc?m k lepm vkon?m a zachovn pevnho zdrav.
Spole?nost Nutritiq pomh Euro Baseball Tour se zajit?nm drk? pro hr?e. D?kujeme !

Webpage: www.nutritiq.cz

Znovn

Spole?nost Znovn Znojmo a.s. pat? ke stlicm moravskho vina?stv. Svou  velikost i produkc pat? v ?eskch pom?rech ke st?ednm podnik?m. Pro p?edstavu uvdme, e Znovn denn? prod 17.000 lahv.
Spole?nost Znovn pomh Euro Baseball Tour se zajit?nm drk? pro organizaci akce. D?kujeme !

Webpage: www.znovin.cz

Pokud se Vm lb n projekt a rdi byste ns podpo?ili, prosm kontaktujte ns p?es emailovou adresu info@eurobaseballtour.eu a my Vs budeme kontaktovat ihned jakmile to bude mon. D?kujeme !