U11 tmy

V kategorii U11 jsou tyto tmy:
V roce 2021 je v plnu obsadit kategorii U11 jet? ?tvrtm tmem, pro kter budeme hledat jmno, logo a barevn schma dresu.