Two days to start

The first edition of Euro Baseball Tour starts already in 2 days !

EBT starts August 11th 2019 with opening ceremony at 18:00.
We are really happy, that in the first EBT edition will play 77 players from six European countries anda 14 coaches, there will be also 30 organization committte members and volunteers almost of them are parents of registered players or members of Třebíč Nuclears, z.s..

Uniforms, caps, medals, trophies and individual awards from our partners for the best players are ready to hand over. Some teams will have already on Sunday afternoon practices before the opening ceremony.
Whole week will be baseball facility Na Hvězdě, Třebíč city and Vysočina host players and parents from entire Europe.

Tournament schedule for U13 and U15 categories was slightly changed on Friday, because Homerun Derby was added for both categories. Scorers will be on both fields, so you can watch all games via iScore.
For U15 category games will be also available LIVE STREAM
Play by play, statistics and schedule will be available on Czech Baseball Asociation webpage for U13 and U15 categories.

For all particiapants is prepared daily entry to swimming pools Polanka and Aquapark Laguna for symbolic price 30 Kč per person and day.

Tournament ambassador became Jakub Sládek, Czech National Team member who will be also part of U15 Comets team.

We must say thank you to our partners YAYA bats, PLAY-BALL, BA.300, FLOTILA.CZ, YASHICA s.r.o., POJISTENI FIRMY.CZ Bison Sportswear, RIBANADRESY.CZ, ALSO.CZ, AQUAPARK LAGUNA TŘEBÍČ, ČBA, Znovín Znojmo for their EBT support.

We are recommend to follow  also our FACEBOOK and INSTAGRAM pages.

We already know, that the next edition will be extended for two new age categories (U11 + U18) and we are confident that for EBT 2020 we will have 200 about registered baseball players from entire Europe, divided into16 teams in following age categories 11, 13, 15 and 18 years.

2019 Draft

Today on evening ran the first ever Euro Baseball Tour Draft. Seven managers (three U15 managers and four U13 managers) selected the first six players to their teams. However draft was not absolutely perfect and there is still place for improvoment, it was a great and successfully evening. From all managers we felt taste and courage to go to unknown environment Euro Baseball Tour. Many thanks to all coaches for their time and we are looking forward for another meeting with managers where we will complete rosters of all seven teams.

Dnes večer se uskuteční první historický Euro Baseball Tour Draft. Sedm manažerů (tři z U15 kategorie a čtyři z U13 kategorie) vybrali prvních šest hráčů do jejich týmů. Ačkoliv nebyl draft úplně perfektní a víme o věcech, které můžeme zlepšit, celkově to bylo skvělé a hlavně úspěšné. Z všech manažerů byla cítit chuť a odvaha jít do absolutního neznáma Euro Baseball Tour. Velice děkujeme všem manažerům za jejich volný čas a těšíme se s nimi na další schůzku, na které společně doplníme soupisky všech sedmi týmů.

Players Draft Set

With players registration end, EBT board hand over all non sensitive player’s information to team managers and agreed with them on Players Draft. However we wanted to have Player’s Draft live, we will manage it internally, but you will get more less online information from Draft, one EBT responsible person will regularly update Facebook and webpage with Draft Votes.

Players Draft date and time was officially set and U15 category will have scheduled Players Draft on Sunday April 7th from 7pm CET time and U13 category will have scheduled Players Draft also on Sunday April 7th but from 20:30pm.

In each category managers will select 6 players to their teams and the rest free players will be selected into teams on Monday April 8th by EBT. So if you will not find your name on Sunday evening, don’t be sad, you will see your name on Monday evening.

S ukončení registrace hráčů, předala EBT manažerům týmům necitlivé informace o hráčích a dohodla se s nimi na termínu Draftu. Ačkoliv jsme chtěli mít Draft live, nakonec vše budeme řešit jen interně, avšak zodpovědná osoba z EBT bude víceméně online aktualizovat Facebook a web s výsledky Draftu.

Draft hráčů již má svůj oficiální termín a kategorie U15 bude mít draft v neděli 7. dubna od 19hodin a kategorie U13 také v neděli 7. dubna, ale od 20:30.

V každé kategorii vybere manažer 6 hráčů do svého týmu a zbytek hráčů bude v pondělí přiřazen do všech týmů vedením EBT. Pokud se v neděli večer neuvidíte na soupisce jednoho z týmů, nebuďte smutní v pondělí večer již budete přiřazeni k týmu.

Player’s registration ends

However we extended player’s registration, we decided to do not extend registration once again and stop registration on Sunday at 8pm (couple minutes before). After registration will be stopped, we will gather all player’s data and share it with coaches. Originally planned draft on Monday April 1st will be postponed to later on next week because to give coaches time to get better knowledge about players for the right selection. We will inform you on this page and also on Facebook when we will have fixed date and time for player’s Draft.

Ačkoliv jsme několikrát prodlužovali registraci hráčů, rozhodli jsme se neprodlužovat registraci znovu a stopnout registraci v neděli ve 20:00 (pár minut před). Jakmile bude registrace zastavena, shromáždíme veškeré získané informace o hráčích a předáme je koučům. Původně plánovaný draft na pondělí 1. dubna bude přesunut do pozdější části následujícího týdne, abychom dali kaučům čas získat lepší povědomí o hráčích, aby provedli správný výběr. Určitě Vás budeme na těchto stránkách a na Facebooku informovat, jakmile budeme mít stanoven datum a čas draftu.

ITALY 2O19

MEZINÁRODNÍ TURNAJ BASEBALLU SALA BAGANZA   
(31.ČERVENEC – 5.SRPEN 2019)

 

Turnaj je určen pro 12 hráčů baseballu narozených v letech 2004-2005-2006

 • Samotný turnaj začíná ve čtvrtek 1. srpna (cca 8.00 hod.) a končí v neděli 4. srpna (kolem 22.30 hod.) slavnostním vyhlášením.
 • Příjezd do Sala Baganza je naplánovaný ve středu 31. července a odjet v pondělí 5. srpna okolo 10.00 hod.
 • Tým bude ubytován v tělocvičně školy v blízkosti hřiště, s toaletami, hráči musejí být vybaveni vlastním spacákem, polštářem a nafukovací matrací.
 • Během pobytu bude ve sportovním centru zajištěno stravování, všechna jídla (snídaně, obědy a večeře) budou pro členy pozvaných týmů v ceně.
 • Tým se nesmí skládat z více než 16 osob (14 hráčů a 2 trenéři) výjimky nelze za žádných okolností učinit.
 • Doprovod může zůstat ve sportovním centru ve vlastním stanu, karavanu a to až po schválení organizátora turnaje.
 • Všichni hráči, účastnící se turnaje musí předložit pas, který prokazuje jejich věk.
 • Předběžný odjezd je naplánovaný na 31.7.2019 okolo 7:00.
 • Návrat je naplánován na 5.8.2019 okolo 20:00.
 • Cena je stanovena na 4500 Kč při odjezdu + 60 EUR předem do 10.4.2019.

Posílejte oficiální registrace hráčů do 10.4.2019 na email info@eurobaseballtour.eu

Video

It’s really important, that you will send us a video with player’s skills. We have now collected all coaches and in April 1st we are awating draft players into teams. We want to have all team competitive, so it’s really necessary to send us this video.

It’s not really difficult, parents can take a video on their mobile device at bat, in field, on pitching mound. Then load video into Youtube and send us link or send us directly video in attachment of your email.

Many thanks to all players, who already sent us video, it’s really helpful and we want all registered players !

Je velice důležité, abyste nám poslali video s dovednostmi hráče. Nyní máme pokupě již všechny kouče a prvního dubna nás čeká draft hráčů do jednotlivých týmů. Chceme, aby všechny týmy byly konkurenceschopné a proto je opravdu třeba nám poslat video.

Není to nic složitého, rodiče mohou s tvorbou video pomoci prostřednictvím jejich mobilního zařízení, natočte hráče na pálce, v poli, či na nadhazovacím kopci. Potom nahrajte video na Youtube a pošlete nám odkaz na video, anebo nám pošlete celé video jako příloho k emailu.

Moc děkujeme všem, kteří jste nám již video poslali, opravdu nám to velice pomůže a chceme Vás ujistit, že chceme všechny registrované hráče !

Camp EBT Package

Based on parents questions, we are releasing a new package called Camp EBT, which is special package, which contain Euro Baseball Tour starting fee, acomodaiton in a gym with guard during event, breakfest (lunch and dinner are already included in starting fee) and accompanying program. This package is from capacity reasons limited to 25 players (10 in U13 category and 15 in U15 category). If you are interested to buy this package, please contact us via email to info@eurobaseballtour.eu.

Package price is 7 500 CZK

EBT Camp package contains:

 • Euro Baseball Tour starting fee
 • Accomodation in a gym (please be aware that you must to have own sleeping bags and sleeping pad)
 • Guard during event who will also help with transport to baseball field and back
 • Breakfest during event
 • Accompanying program (aquapark Polanka and Laguna visits, Alternator centrum visit)

Na základě množících se dotazů rodičů, jsme se rozhodly spustit tábor EBT, což je speciální balíček, ve kterém se kromě startovného na Euro Baseball Tour nachází i platba za ubytování v tělocvičně s dozorem po celou dobu pobytu, snídaně (oběd a večeře jsou již zahrnuty v samotném startovném) a doprovodný program. Tento balíček je z kapacitních důvodů omezen na 25 hráčů (10x U13 a 15x U15). V případě zájmu o tento balíček nás prosím informujte emailem na info@eurobaseballtour.eu.

Cena balíčku je 7 500,- Kč

Balíček EBT Camp zahrnuje:

 • Startovné na Euro Baseball Tour
 • Ubytování v tělocvičně (pozor s vlastním spacákem a karimatkou)
 • Zajištění dozoru po celou dobu akce včetně přesunu na sportoviště
 • Snídaně po celou dobu pobytu
 • Doprovodný program (návštěvy koupaliště Polanka a Laguna, návštěva centra Alternátor)

EBT Travel Team

Additional initiative beside Euro Baseball Tour have been initiated. The main purpose of this initiative, called EBT Travel Team, is to get baseball players possibility to play extra hard games during season. Actually we are focusing on players who registered for 2019 edition of Euro Baseball Tour.

We create a new menu item called Travel Team, where you can find all important information about EBT Travel team.

For 2019 we have plan to participate at SUMA OPEN PONY LEAGUE in U14 category and now under plan is also summer participation on one tournament in Italy. Information about year activities you can find under menu item Travel Team also.

Další aktivita kromě Euro Baseball Tour byla právě spuštěna. Hlavním důvodem této aktivity, která se nazývá EBT Travel Team, je umožnit baseballovým hráčům odehrát další těžké zápasy během sezóny. Aktuálně se pro tým vybírají hráči přihlášení do letošního ročníku Euro Baseball Tour.

Na stránce jsme vytvořili novou položku s názvem Travel Team, kde naleznete veškeré důležité informace týkající se EBT Travel týmu.

Pro rok 2019 má EBT Travel Team v plánu účast na  SUMA OPEN PONY LEAGUE v kategorii U14 a v plánech je také účast na jednom letním turnaji v Itálii. Informace o těchto ročních aktivitách naleznete také v menu Travel Team na těchto stránkách.

U15 Tornadoes

We are introducing the last team logo U15 Tornadoes. Originally we have set eight team Suns, but when we have seen the draft version of logo, we realized, that we need different name which will be more in line with other team names and selected Tornadoes. Another brilliant logo with unique Maroon and Athletic Gold color scheme. We have more less complete also uniform for this team, but we want to present all uniform later on in article.

This is not the end, we want to extend Euro Baseball Tour also for U18 category in 2020, so we will need another 4 team names, another 4 team logos and color schemes.

Představujeme Vám poslední týmové logo U15 Tornadoes. Původně byl osmým týmem Suns, ale když jsme dostali pracovní verzi loga Suns, rozhodli jsme změnit název týmu, aby více odpovídal názvům ostatních týmů a zvolili jsme název Tornadoes. Další skvělé logo s unikátní barevnou kombinací Tmavě červené a Athletic zlatou. Máme víceméně hotovy i návrh dresů, ale to si necháme na později na článek, kde budeme představovat návrhy všech dresů.

Toto není vše, neboť v roce 2020 chceme rozšířit Euro Baseball Tour o kategorii U18, což znamená další 4 názvy týmů, další 4 týmová loga a barevná schémata.