U15 Comets

Today, we are starting with introduction of U15 Euro Baseball Teams. We will do introduction in alphabetical order, so we will start with Comets. Purple and white logo with bold label Comets, ball and comet’s tail. We are confident, that Comets uniform together with cap will be really nice and everybody will want to play for Comets !

Don’t forget, that since December 22nd till 31st Christmas Contest is in progress. If you want to have Euro Baseball Tour registration for free, register you or your son / daugther here and wait till January 1st for lottery ! Now we have three registrations which will be in a New Year lottery.

Dnes začínáme s představováním U15 Euro Baseball Tour týmů. Protože půjdeme podle abecedy, tak prvním týmem k představení jsou Comets. Logo fialové a bílé se zvýrazněným nápisem Comets, baseballovým míčem a ocasem. Jsme si jisti, že dresy a čepice Comets budou nádherné a všichni budou chtít hrát za Comets !

Nezapomeňte také, že od 22.12 do 31.12 probíhá Vánoční soutěž. Pokud chcete vyhrát registraci do Euro Baseball Tour zdarma, registrujte se nebo svého syna / dceru zde a počkejte na loterii 1.1.2019 ! Nyní máme tři registrace, které čekají na novoroční loterii.

U13 Manager Stepan Chytka

The second confirmed manager for Euro Baseball Tour as well as for U13 category is youth talented coach Stepan Chytka. Stepan is only seventeen year coach with good choaching experince. He started coaching already in 2015 and since that time he is coaching juveniles category and his mentors was coaches like Marian Krasny (ex Czech National Juveniles Coach) and Pavel Jozek.

Continue reading „U13 Manager Stepan Chytka“

U13 Thunderbirds

The last team in U13 which we still didn’t introduce are Thunderbirds. The fourth team, the fourth amazing logo with full imagination how uniforms and caps will looks like ! We hope, that we convice all people who thought about participation, but didn’t officially registered. You have time till end of January for registration !
However team uniform and cap design is not yet complete, the main Thunderbirds colors will be Kelly Green, Navy Blue and White. Let’s wait for uniform and caps official announcement.

Poslední tým z kategorie U13, který jsme ještě nepředstavili jsou Thunderbird. Čtvrtý tým, čtvrté skvělé logo plné představ jak asi budou vypadat dresy a čepice tohoto týmu ! Pevně věříme, že jsme tímto přesvědčili všechny nerozhodné zájemce, kteří se ještě oficiálně nepřihlásili. Máte čas na registrace do konce ledna !
Ačkoliv design dresů a čepic není ještě připraven, hlavními barvami Thunedbirds budou Kelly zelený, námořnická modrá a bílá. Počkejme na oficiální představení jejich dresů a čepic.

U13 Senators

The second half of U13 introducted team is Senators. Our graphics prepared for us another amazing team logo and everybody who wants to play with Senators or any other U13 teams and your age will be in 2019 among 11 and 13 years, register for Euro Baseball Tour 2019 here.

However team uniform and cap design is not yet complete, the main Senator’s colors will be White, Gold and Orange. Maybe some color’s precision on uniform and cap can be made.

Druhou polovinu představovaných týmů otevírají Senators. Náš grafik připravil další skvělý návrh loga a všichni kdo chtějí hrát na Euro Baseball Tour za Senators nebo jiný U13 tým a je Vám mezi 11 a 13ti lety, registrujte se zde.

Ačkoliv design dresů a čepic není ještě připraven, hlavními barvami Senators budou bílá, zlatá a oranžová. Možná ještě dojde k drobným úpravám odstínů barev dresů a čepic.

U13 Bandits

The next team, which we would like to introduce you and which has finalized logo is Bandits. Bandits will be play also in U13 category like last week introduced Knights.

The main Bandits colors are Red, Black and Grey, so let’s wait for jersey and cap design.

We are still have couple of places free for youth baseball players. If you want to spend week with baseball in a beautiful baseball facility in Trebic and meet new friends with the same love, baseball.

Registration form you can find at http://eurobaseballtour.eu/registration/

U13 Knights

Let us introduce the first team in a group of eight teams which will be introduced in the first edition of Euro Baseball Tour in August 2019 in Trebic.

Knights are the first team who has finalized logo as well as we are really close to finalize also uniform and cap of this team. Please see Knights logo with it’s main Vegas Gold, Black and White colors. Also uniform and cap will hold these colors. Uniform will contain only Knights label, however cap will have only knight symbol in front.

If you like this approach and you would like be a part of this project, register yourself here.

We will continue with teams introduction and their colors and logos next weeks.

Registration was released

Just now player’s registration was released here. If you are interested in our project and you or your children wants to improve your baseball skills play more hard games during relatively short baseball season, please complete our registration form. Registration will be opened no longer than till end of January 2019. Thank you very much for your interest and trust in our project.

Players video

Important notice for all interested players. If you want to increase your chance to be Drafted to one of our 8 teams for 2019, don’t forget to prepare video where appointed team managers will see your batting skills, fielding skills and pitching skills. Link to video will be a part of registration form already for 2019 edition.

We are prefering video stored at Youtube, but we will be capable to see video from differenct sources.

EBT 2019 important dates

Euro Baseball Tour set important days, milestones, for innaugural 2019 season. Please see important days below:

  • November 1st 2018 – Players registration start
  • February 1st 2019 – Players registration end
  • March 1st 2019 – Team managers finalization and publish
  • April 1st 2019 – Players Draft
  • April 10th 2019 – Team rosters completing and publish
  • May 1st 2019 – Starting fee payment deadline
  • August 11th 2019 – EBT 2019 start