Travel Team

The main purpose of this activity is to provide baseball players, who are part of Euro Baseball Tour project,  additional baseball experience on baseball tournaments, baseball friendship games. The only condition is to be registered with Euro Baseball Tour.

For Baseball season 2020 Travel Team is planning following events:

Hlavním důvodem této aktivity je poskytnout baseballovým hráčům, kteří jsou zapojeni do projektu Euro Baseball Tour, další baseballové zkušenosti na baseballových turnajích, přátelských zápasech. Jedinou podmínkou však je registrace na Euro Baseball Tour.

Pro baseballovou sezónu 2020 plánuje Travel Team následující aktivity: