Travel Team

The main purpose of this activity is to provide baseball players, who are part of Euro Baseball Tour project,  additional baseball experience on baseball tournaments, baseball friendship games. The only condition is to be registered with Euro Baseball Tour.

Team uniforms was already set for the first event where Euro Baseball Tour Travel Team will attend

  • SUMA OPEN PONY LEAGUE EUROPE & AFRICA QUALIFICATION in April 2019 in Prague.
  • 35 th YOUTH INTERNATIONAL BASEBALL TOURNAMENT (SALA BAGANZA 31 JULY-1-2-3-4 AUGUST 2019) in Italy.

Please select year in a menu to get more information about plans and activities of Travel Team in given year.

Hlavním důvodem této aktivity je poskytnout baseballovým hráčům, kteří jsou zapojeni do projektu Euro Baseball Tour, další baseballové zkušenosti na baseballových turnajích, přátelských zápasech. Jedinou podmínkou však je registrace na Euro Baseball Tour.

Design týmových dresů je již dán pro první akci, na které se Euro Baseball Tour Travel Team představí  

  • SUMA OPEN PONY LEAGUE EUROPE & AFRICA QUALIFICATION v dubnu 2019 v Praze.
  • 35 th YOUTH INTERNATIONAL BASEBALL TOURNAMENT (SALA BAGANZA od 31.července do 4. srpna 2019)

Vyberte si akci v menu, abyste získali více informací o plánech a aktivitách Travel Teamu v daném roce.