Travel Team

The main purpose of this activity is to provide baseball players, who are part of Euro Baseball Tour project,  additional baseball experience on baseball tournaments, baseball friendship games. The only condition is to be registered with Euro Baseball Tour.

Because Travel Team already successfully passed all planned events, we are now under preparation of Travel Team plans for upcoming year. No later than at the end of this year you can find there Travel Team plan for upcoming year.

Hlavním důvodem této aktivity je poskytnout baseballovým hráčům, kteří jsou zapojeni do projektu Euro Baseball Tour, další baseballové zkušenosti na baseballových turnajích, přátelských zápasech. Jedinou podmínkou však je registrace na Euro Baseball Tour.

Vzhledem k tomu, že Travel Team úspěšně absolvoval všechny letošní naplánované akce, jsme nyní ve stádiu příprav programu Travel Teamu na další kalendářní rok. Nejpozději na konci tohoto roku bude na těchto stránkách informace o plánovaných akcích Travel Teamu na další kalendářní rok.