Perfect Game 2019

PERFECT GAME 2019, Brno – Draci / Hroši, 29. května – 2. června 2019

Základní informace pro účastníky:

Turnaj je otevřený pro všechny zájemce. Do týmu Euro Baseball Tour se může přihlásit jakýkoliv hráč ročníku 2006 (2007). 

 • Samotný turnaj začíná ve středu 29. května a končí v neděli 2. června
 • Příjezd do Brna bude upřesněn
 • Tým se bude skládat maximálně z 12 hráčů a 2 trenérů
 • Všichni hráči, účastnící se turnaje musí předložit pas, který prokazuje jejich věk
 • Cena bude upřesněna

Soupiska:

 1. Adam Cyprián (SaBaT Praha) 2006
 2. Pavel Jozek (Třebíč Nuclears) 2006
 3. Jan Fejt (SaBaT Praha) 2006

Posílejte oficiální registraci hráče do 30.4.2019 na email info@eurobaseballtour.eu 

ENGLISH VERSION

General information for participants:

Tournament is open for all interested players. To Euro Baseball Tour team register any player year of birth 2006 (2007). 

 • Tournament starts on Wednesday May 29th and finish on June 2nd
 • Arrival to Brno will agreed later
 • Team will consist from 12 players maximally and 2 coaches
 • All player, which will participate on tournament must to shown passport as their age evidence
 • Price will be specified

Team Roster:

 1. Adam Cyprián (SaBaT Praha)
 2. Pavel Jozek (Třebíč Nuclears)
 3. Jan Fejt (SaBaT Praha) 2006

Official players registrations send via email info@eurobaseballtour.eu till April 30th.