Last chance for U11

🇬🇧 You can still register to U11 categories http://eurobaseballtour.eu/registration/
The deadline for registration and paymentis Jun 10st 2020.
🇨🇿️ Stále se můžete zaregistrovat do kategorií U11 http://eurobaseballtour.eu/registration/
Lhůta pro registraci a platbu je 10. června 2020.
Po datu 10. června 2020 již nebude možné zařadit hráče do týmů.