The second edition of EBT starts in 14 days!

 The second edition of EBT starts in 14 days!

The second edition of the Euro Baseball Tour starts with opening ceremony on August 9, 2020 at 18:00 at Na Hvězdě complex.

A total of 183 players and 30 coaches from 13 countries around the globe will take part in the EBT tournament. More than 40 organizers, helpers, volunteers from the ranks of parents and employees of the organizers club Třebíč Nuclears help with the EBT organization.

Jerseys, hats, medals, cups and individual prizes for the best players are ready. Some teams will train on Sunday 9.8. before the opening ceremony itself.

We have prepared a set for all players (price of EBT sweatshirt CZK 400 + t-shirts CZK 150), we offer it as a set for a discounted price of CZK 500 (see preview in the appendix).

The Na Hvězdě complex, the city of Třebíč and the Vysočina Region will host players and parents from all over Europe throughout the week.

The EBT schedule has been published, again the Home Run derby in the U15 and U13 categories will be there again. The scorers will be on both fields, all matches will be possible to watch on iScore.
Matches from both pitches will be available to watch LIVE STREAM.
Play by play, statistics and schedule will be on the CBA website.

For all players, organizers, referees and participants of Friday’s BBQ, is prepared entry to the Polanka swimming pool and Aquapark Laguna for a symbolic price of CZK 30 for the whole day.
The tournament will end with Friday’s award ceremony and a BBQ for players, parents, coaches, referees.

The price of a BBQ ticket for the public, parents, accompaniment is CZK 400, players, referees, scorers, volunteers have a BBQ ticket automatically. The BBQ ticket includes a discount for both swimming pools in Třebíč.

We thank to all partners YAYA bats, BA.300, NEW ERA, YASHICA s.r.o., FLOTILA.CZ, Bison Sportswear, AQUAPARK LAGUNA TŘEBÍČ, CBA, Znovín Znojmo for supporting EBT.
We recommend watching the Euro Baseball Tour, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER website

We already know today that the next year will be in the period 8.8.2021 to 13.8.2021.

Druhý ročník EBT startuje za 14 dní!

Druhý ročník Euro Baseball Tour startuje slavnostním zahájením dne 9.8.2020 v 18:00 Na Hvězdě.

Do turnaje EBT se zapojí celkem 183 hráčů a 30 trenérů z 13 zemí celé planety.
S organizací EBT pomáhá více jak 40 pořadatelů, pomocníků, dobrovolníků z řad rodičů a zaměstnanců domácího klubu Třebíč Nuclears, z.s. a organizátorů.

Dresy, čepice, medaile, poháry a individuální ceny pro nejlepší hráče jsou připravené. Některé týmy budou trénovat již v neděli 9.8. před samotným slavnostním zahájením.

Pro všechny hráče máme připravený set (cena EBT mikiny 400 Kč + trika 150 Kč), nabízíme jako set za zvýhodněnou cenu 500 Kč (náhled v příloze).

Celý týden bude hostit hráče i rodiče z celé Evropy areál Na Hvězdě, město Třebíč a Kraj Vysočina.

Rozpis EBT byl zveřejněn, opět nás čeká Home Run derby v kategorii U15 a U13. Zapisovatelé budou na obou hřištích, všechna utkání bude možné sledovat na iScore.
Utkání z obou hřišť bude možné sledovat živě LIVE STREAMU.
Play by play, statistiky i rozpis bude na stránce ČBA

Pro všechny hráče, pořadatele, rozhodčí i účastníky pátečního BBQ je připraven vstup na koupaliště Polanka a Aquapark Laguna za symbolickou cenu 30 Kč na celý den.
Turnaj bude zakončen pátečním vyhlášením a BBQ pro hráče, doprovod, rodiče, trenéry, rozhodčí.
Cena vstupenky na BBQ pro veřejnost, rodiče, doprovod je 400 Kč, hráči, rozhodčí, zapisovatelé, pomocníci mají vstupenku na BBQ automaticky. Součástí vstupenky na BBQ je sleva na obě koupaliště v Třebíči.

Děkujeme partnerům YAYA Baseball bats, BA.300, NEW ERA, YASHICA s.r.o., FLOTILA.CZ, Bison Sportswear, AQUAPARK LAGUNA TŘEBÍČ, ČBA, Znovín Znojmo za podporu EBT.

Doporučujeme sledovat stránku Euro Baseball Tour, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER

Již dnes víme, že další ročník bude v termínu 8.8.2021 až 13.8.2021.