Třebíč

TřebÍč je město, které se nachází v moravské části kraje Vysočina. Třebíč se nachází 35 km jihozápadně od Jihlavy a 65 km na západ od Brna na řece Jihlava. Třebíč se nachází mezi 392 a 503 metry nad mořem. Třebíč má mírné klima s občasnými dešti.Průměrná roční teplota je 7.5 °C, průměrná teplota v červenci je 18.5 °C a v lednu 3.4 °C.

Třebíč je regionální centrum s asi 40 000 obyvateli. V dobách expanze města byla Třebíč třetím největším městem na Moravě. Počet obyvatel výrazně rostl po skončení druhé světové války. Třebíč je hlavním městem okresu Třebíč. Je zde plno velmi dobře známých památek. Židovská čtvrť a basilika svatého Prokopa jsou zapsány mezi světové dědictví v rámci organizace UNESCO.

Přibližně 37 tisíc obyvatel žilo v Třebíči v roce 2016. Začátky města jsou spojeny se vznikem Benediktýnského kláštera v místech, kdy nyní stojí hrad.

Historie a památky

Historická pokladnice Třebíče zahrnuje starou židovskou čtvrť a velkou románskou baziliku svatého Prokopa , která obsahuje některé pozdější gotické prvky, včetně vzácného příkladu desetidílného (také známého jako „botanické“) rozetové okno . Takové vzory odrážejí pět nebo deset částí čeledi růžových květů a plodů na základě jejich pěti sepálů a okvětních lístků nebo obvyklých deseti segmentů jejich plodů. Botanická růžová okna kontrastují se složitějšími gotickými okny, která obsahují více segmentů (obvykle násobky tradičních gotických designových jednotek - tři trojlístky nebo čtyři čtyřlístky ). Další teze uvádí, že tyto dekorace vycházejí ze starodávného designu inspirovaného předchůdci kola života , který je dnes spojován s východními náboženstvími, nebo se mohou zmiňovat o Panně Marii. 

Slavná bazilika vznikla na počátku 12. století jako benediktinský klášter. Byla obdařena tak dobře, že vedla k založení místního obchodního centra; město Třebíč. Klášter byl přestavěn za vlády krále Václava I. (1230–53) a znovu na konci patnáctého století. Během první poloviny 16. století byly některé z třebíčských historických klášterních budov přestavěny na zámek a později byly barokně upraveny. 

Na počátku osmnáctého století představil změny v bazilice český architekt František Maxmilian Kanka ; byla zvětšena okna, přidány pilíře, přestavěna jihozápadní věž a nová západní fronta se dvěma věžemi byla postavena v gotickém barokním stylu. 

Historické město Třebíč, které se rozkládá na obou stranách řeky Jihlavy, bylo vyhlášeno památkovou rezervací v roce 1990. Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa spolu s hradem a zahradami jsou součástí Třebíčské památkové rezervace. 

Známé osobnosti narozené v Třebíči:

  • Patrik Eliáš, hráč ledního hokeje
  • Martin Erat, hráč ledního hokeje
  • Pavel Padrnos, profesionální cyklista
  • Vladimir Sobotka, hráč ledního hokeje
  • Jan Zahradníček, čeký básník, narozen v Mastníku, poblíž Třebíče
  • Jan Syrový, československý generál a politik, ministerský předseda (1938)
  • Jaroslav Zvěřina, čeký politik
  • Jindřich Svoboda (letec) (1917až 1942), český letec, člen jednotek RAF
  • Theodor Gebre Selassie, první černý fotbalista narozen v České republice reprezentující Českou republiky v jakékoliv kategorii
  • Jitka Válková, umístěná mezi Top 15 na Miss Universe 2010

Zdroj: Wikipedia