Třebíč

Třebíč je město, které se nachází v moravské části kraje Vysočina. Třebíč se nachází 35 km jihozápadně od Jihlavy a 65 km na západ od Brna na řece Jihlava. Třebíč se nachází mezi 392 a 503 metry nad mořem. Třebíč má mírné klima s občasnými dešti.Průměrná roční teplota je 7.5 °C, průměrná teplota v červenci je 18.5 °C a v lednu 3.4 °C.

Třebíč je regionální centrum s asi 40 000 obyvateli. V dobách expanze města byla Třebíč třetím největším městem na Moravě. Počet obyvatel výrazně rostl po skončení druhé světové války. Třebíč je hlavním městem okresu Třebíč. Je zde plno velmi dobře známých památek. židovská čtvrť a basilika svatého Prokopa jsou zapsány mezi světové dědictví v rámci organizace UNESCO.

Přibližně 37 tisíc obyvatel žilo v Třebíči v roce 2016. Začátky města jsou spojeny se vznikem Benediktýnského kláštera v místech, kdy nyní stojí hrad.

Historie a památky

Historická pokladnice Třebíče zahrnuje starou židovskou čtvrť a velkou románskou baziliku svatého Prokopa , která obsahuje některé pozdější gotické prvky, včtně vzácného příkladu desetidílného (také známého jako „botanické“) rozetové okno . Takové vzory odrážejí pět nebo deset částí čeledi růžových kvÄ›tů a plodů na základÄ› jejich pÄ›ti sepálů a okvÄ›tních lístků nebo obvyklých deseti segmentů jejich plodů. Botanická růžová okna kontrastují se složitÄ›jšími gotickými okny, která obsahují více segmentů (obvykle násobky tradičních gotických designových jednotek - tÅ™i trojlístky nebo čtyÅ™i čtyÅ™lístky ). Další teze uvádí, že tyto dekorace vycházejí ze starodávného designu inspirovaného pÅ™edchůdci kola života , který je dnes spojován s východními náboženstvími, nebo se mohou zmiňovat o PannÄ› Marii. 

Slavná bazilika vznikla na počátku 12. století jako benediktinský klášter. Byla obdaÅ™ena tak dobÅ™e, že vedla k založení místního obchodního centra; mÄ›sto TÅ™ebíč. Klášter byl pÅ™estavÄ›n za vlády krále Václava I. (1230–53) a znovu na konci patnáctého století. BÄ›hem první poloviny 16. století byly nÄ›které z tÅ™ebíčských historických klášterních budov pÅ™estavÄ›ny na zámek a pozdÄ›ji byly baroknÄ› upraveny. 

Na počátku osmnáctého století pÅ™edstavil zmÄ›ny v bazilice český architekt František Maxmilian Kanka ; byla zvÄ›tšena okna, pÅ™idány pilíÅ™e, pÅ™estavÄ›na jihozápadní věž a nová západní fronta se dvÄ›ma věžemi byla postavena v gotickém barokním stylu. 

Historické mÄ›sto TÅ™ebíč, které se rozkládá na obou stranách Å™eky Jihlavy, bylo vyhlášeno památkovou rezervací v roce 1990. Židovská čtvrÅ¥ a bazilika sv. Prokopa spolu s hradem a zahradami jsou součástí TÅ™ebíčské památkové rezervace. 

Známé osobnosti narozené v TÅ™ebíči:

  • Patrik Eliáš, hráč ledního hokeje
  • Martin Erat, hráč ledního hokeje
  • Pavel Padrnos, profesionální cyklista
  • Vladimir Sobotka, hráč ledního hokeje
  • Jan Zahradníček, čeký básník, narozen v Mastníku, poblíž TÅ™ebíče
  • Jan Syrový, československý generál a politik, ministerský pÅ™edseda (1938)
  • Jaroslav Zvěřina, čeký politik
  • JindÅ™ich Svoboda (letec) (1917až 1942), český letec, člen jednotek RAF
  • Theodor Gebre Selassie, první černý fotbalista narozen v ÄŒeské republice reprezentující ÄŒeskou republiky v jakékoliv kategorii
  • Jitka Válková, umístÄ›ná mezi Top 15 na Miss Universe 2010

Zdroj: Wikipedia